a a a Subscribe RSS Rene Teijgeler - LinkedIn

 

Aanvullende Nederlandse politiemissie: de Afghaanse Erfgoedpolitie

Dutch support for Afghan Heritage Police?

Published on 24 January 2011

Author(s): Rene Teijgeler

Type:  News

As part of the policy framework to fight the illicit trade in antiquities the Dutch governement could support the heritage police

Aanvullende Nederlandse politiemissie: de Afghaanse Erfgoedpolitie

Op dit moment is de door de regering voorgestelde geïntegreerde politiemissie in Afghanistan onderwerp van stevige discussie. Maar Nederland heeft nog een andere mogelijkheid om de Afghaanse overheid te helpen in haar strijd tegen terroristen, misdaad en corruptie. Nederland kan zich actief inzetten om de Afghaanse Erfgoedpolitie te ondersteunen en te trainen.

De Afghaanse Erfgoedpolitie bestaat sinds 2003 en is 500 man sterk. De presentatie van de ondercommandant Ahmad Tarim op de internationale conferentie voor de bescherming van Afghanistan’s cultureel erfgoed in Kabul (18-20 oktober, 2010) was een lange lijst van geconfisqueerde kunstvoorwerpen, en het aantal agenten dat daarbij om het leven zijn gekomen. Het was een trieste lijst; het aantal slachtoffers stond nauwelijks in verhouding met de in beslag genomen objecten. Aan de andere kant waren de aanwezigen ook niet verbaasd want ze weten hoe slecht de erfgoedpolitie is uitgerust en hoe weinig ze betaald krijgen. Een gewone agent verdient evenveel als een Afghaanse soldaat: $150 per maand. Echter gaat een agent van de erfgoedpolitie met $ 8 per maand naar huis.

De agenten worden naar afgelegen posten gestuurd waar de meeste eeuwenoude monumenten en archeologische vindplaatsen zich bevinden. De eenheden zijn gelegerd in tenten en moeten vaak in de winter bij de plaatselijke bevolking aankloppen om sprokkelhout voor hun open vuren. Behalve dat ze aan de elementen zijn overgeleverd zijn ze wegens het gebrekkige salaris ook aangewezen op wat de lokale bevolking hen aan eten kan leveren. Dat de agenten in deze omstandigheden soms zelf overgaan tot het verkopen van antieke kunstvoorwerpen, is niet goed te praten maar wel begrijpelijk.

Zoals een spandoek boven de deur van het vernielde nationale museum in Kabul meldde: een land blijft in leven als haar cultuur overleeft. En zo is het. Een volk dat niet weet waar ze vandaan komt zal ook niet weten waar ze naar toe gaat. Zonder toekomst, zonder hoop zal menigeen de wapens oppakken om de ander te bestrijden. Een ander die hij niet kent, waarover hij nooit gelezen heeft en die hij nergens ontmoet heeft. Kortom: de waarde van cultuur en in het bijzonder van het cultureel erfgoed van een land in crisis moet niet onderschat worden. Van de recente conflicten in Irak, zie de recente aanslagen tegen de christenen, en voormalig Joegoslavië hebben we geleerd dat de gewapende strijd zich snel tegen één bevolkingsgroep kan richten. Hun kerken, huizen en archieven worden in brand gestoken en geplunderd. Verstoten en onthecht slaan de ouderen op de vlucht, terwijl de jongeren snel naar de wapens grijpen. Het herstel van het erfgoed, de ziel van een volk, wordt nu in dezelfde landen gebruikt om de voormalige tegenstanders met elkaar te verzoenen. In Irak was Babylon niet alleen van de soennieten, sjiieten of christenen. Het herstelde Babylon is nu van iedere Irakees en refereert aan een verleden waar ze allemaal trost op zijn.

Een goed functionerende Afghaanse Erfgoedpolitie zal allereerst de georganiseerde misdaad, betrokken bij kunstroof, tot staan kunnen brengen. Wereldwijd is de handel in gestolen kunst 6 miljard dollar groot. In Irak was kunstroof voor de rebellen een van de drie belangrijkste bronnen van inkomsten. In Afghanistan is het bekend dat de Taliban betrokken is bij de illegale kunsthandel en dat het voor hen ook een belangrijke inkomstenbron is naast de handel in drugs en wapens.

De ondersteuning van de Afghaanse erfgoedpolitie is onderdeel van een groter beleidsplan van UNESCO om de illegale handel in kunstvoorwerpen tegen te gaan. Bij een goed functionerende erfgoedpolitie zal het volk zien dat misdaden bestraft worden waardoor het geloof in een betrouwbare overheid weer toeneemt. Andere onderdelen van het plan zijn erop gericht de lokale bevolking direct te betrekken bij de opgravingen. Dat levert werk op en ze leert tegelijkertijd haar rijke verleden kennen. Scholingsprojecten zullen de kinderen sterker maken voor de onzekere toekomst. En als in de toekomst de toeristen komen zal de hele gemeenschap profiteren.

Het zou goed zijn als Nederland zich op dit moment zou inspannen om samen met de Afghanen hun rijke verleden op te bouwen. Ons land heeft in het verleden wel vaker internationaal voorop gelopen bij het behoud van het cultureel erfgoed (Haagse Conventie 1954 en 1999; Unesco Conventie 1970). De Nederlandse ondersteuning van de Afghaanse Erfgoedpolitie kan bestaan uit de aanschaf van verbeterde uitrusting als helmen, schervenwerende vesten, schoenen, radio’s en walkietalkies, en terreinwagens. Voorts budgettaire ondersteuning en substantiële verbetering van de salarissen. De training in civiele politietaken zou onder verantwoordelijkheid van EUPOL kunnen plaatsvinden en de schietoefeningen en wapenkennis door de NATO. Zelfs zou Nederland een bijdrage kunnen leveren bij de inhoudelijke training over behoud van cultureel erfgoed.

De Afghaanse Erfgoedpolitie missie zou zonder veel moeite ingepast kunnen worden in het regeringsvoorstel. Het lijkt mij een goede aanvulling op het voorstel van GroenLinks en D’66. De betrokkenheid van Nederland bij Afghanistan wordt gecontinueerd en velen zouden daar tevreden mee zijn.
 

Back to previous page